Desteklerinizle, HUMANITY 2 dünya çapında kamusal bir araç haline gelir – gerçek halk demokrasisi için.
HUMANITY 2 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacaktır.

HUMANITY 2’nin bir destekçisi olarak, gelecek yıl platformun prototipine özel bir erişim elde edeceksiniz. Projenin tamamlanmasına kadar önerilerinizle bize yardımcı olabilirsiniz.
Tüm ek desteklerle ek geliştiriciler, tercümanlar, destek hizmeti sağlayıcıları ve bölge temsilcileri dahil edilebilinecektir.